دکتر مسعود زاده باقری در سال 1354 در استان کهگیلویه و بویر احمد (شهر یاسوج) در یک خانواده مذهبی متولد شد و پس از سپری نمودن تحصیلات دوران ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه در این شهر در سال 1375 در رشته مهندسی علوم کشاورزی در دانشگاه گیلان پذیرفته شد و پس از اتمام تحصیلات دوره کارشناسی، تا سطح کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ( Ph.D ) تحصیلات خود را ادامه داده است و هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و معاون آموزشی این دانشگاه مشغول به انجام وظیفه است.