۱- کسب رتبه دوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۱۳۸۰

۲- کسب رتبه اول آزمون سراسری دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۱۳۸۳

۳- برگزیده تحت عنوان نخبه و استاد نمونه به مناسبت روز شیراز و دریافت لوح از شهردار شیراز – اردیبهشت ۸۸

۴- برگزیده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز(با کسب ۵۲ امتیاز پژوهشی) در سال ۱۳۸۹

۵- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز( کسب رتبه اول با اخذ ۹۸ امتیاز پژوهشی) در سال ۹۰

۶- ثبت اختراع علمی تحت عنوان:سیستم هوشمند کنترل شرایط اقلیم گلخانه با استفاده از منطق فازی با قابلیت ثبت لحظه ای وقایع

۷- پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز(کسب رتبه اول پزوهش دانشکده علوم کشاورزی)— سال ۹۲