۱) دبیر منطقه ۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی – از مهر ۹۱ تا فروردین ۹۳

۲) عضو شورای علمی، گروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری دفتر مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از خردادماه ۹۴ تا کنون

۳) رئیس جمعیت گام دوم انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد از سال ۹۹ تا کنون

۴) عضو شورای راهبردی جمعیت گام دوم انقلاب اسلامی استان فارس از سال ۹۹ تا کنون

۵) رئیس کمیته طرح و برنامه و بودجه منطقه ۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی- از مهر ۹۱ تا کنون

۶) عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر از اردیبهشت ۹۲ تا آذر

۹۲ ۷) معاون آموزشی دانشگاه ازاد اسلامی شیراز از مرداد ۹۰تا آبان

۹۱ ۸) معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج از مهرماه ۹۳ تا مهرماه ۹۴

۹) مدیر مسوول فصلنامه علمی – پژوهشی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی –

از مهر ۹۰ تاکنون

۱۰) رئیس دانشکده علوم کشاورزی (اولین دانشکده مصوب) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – از سال ۸۶ تا ۹۰

۱۱) رئیس کارگروه بررسی توانمندی های علمی گروهای کشاورزی – منابع طبیعی و دامپزشکی شورای

جذب هیات علمی استان فارس – از مرداد ۸۸ تا کنون

۱۲) عضو شورای مرکزی تشکل های سیاسی – اسلامی اساتید استان فارس – از شهریور ۹۰ تا کنون ۱۳) دبیر تشکل سیاسی – اسلامی رواق مربوط به استادان دانشگاه ازاد اسلامی شیراز – از شهریور ۹۰ تا کنون

۱۴) مشاور رییس شورای اسلامی استان فارس در امور زیبا سازی و فضای سبز شهری – از مهر ۹۰ تا کنون

۱۵) دبیر جلسات مشترک روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و نماینده ویژه ریاست

دانشگاه در امور دانشکده ها – از سال ۸۷ تا ۹۰

۱۶) رییس کمیته انتصابات منطفه ۱۶ دانشگاه ازاد اسلامی – از مهرماه ۹۱ تا پایان ۹۲

۱۷) رییس شورای فرهنگی منطقه ۱۶ دانشگاه ازاد اسلامی – از مهرماه ۹۱ تا پایان ۹۲

۱۸) دبیر و عضو کمسیون معاملات منطقه ۱۶ دانشگاه ازاد اسلامی – از مهر ماه ۹۱ تا پایان ۹۲

۱۹) نماینده هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی در استان بوشهر – از آبان ماه ۹۱ تا پایان ۹۲

۲۰) عضو کمسیون موارد خاص منطقه ۱۶ دانشگاه ازاد اسلامی – از آبان ماه ۹۱ تا پایان ۹۲

۲۱) عضو کارگروه تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی در هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی.. از بهمن ماه ۹۱ تا کنون

۲۲) دبیر دومین همایش منطقه ای کاربرد فناوری های نوین در علوم کشاورزی – اسفندماه ۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

۲۳) رئیس شورای فرهنگی و شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – سال ۸۷ تا ۹۰

۲۴) دبیر اولین همایش ملی ، کشاورزی و توسعه پایدار فرصت ها و چالش های پیش رو – سال ۸۸

۲۵) عضو کمیته معاونین«کار کرده» آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد از آذرماه ۹۳ تا آذرماه ۹۴

۲۶) عضو کمیته تخصصی گسترش استان کهکیلویه و بویراحمد از آذرماه ۹۳ تا آذرماه ۹۴

۲۷) عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی استان کهکیلویه و بویراحمد از آذرماه ۹۳ تا آذرماه ۹۴

۲۸) عضو کمیته موارد خاص آموزش استان کهکیلویه و بویراحمد از آذرماه ۹۳ تا آذر ماه ۹۴

۲۹) مدیر گروه دکتری رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی و ادویه استان کهکیلویه و بویراحمد از

آذرماه ۹۳ تا آذرماه ۹۴

۳۰) استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از آذرماه ۹۳ تا آذرماه ۹۴

۳۱) عضو شورای مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از سال ۸۷ تا آبان ماه ۹۱

۳۲) عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – سال ۸۷ تا آبان ماه ۹۱

۳۳) رییس کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – مردادماه ۹۰ تا آبان ۹۱

۳۴) دبیر دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار – فرصت ها و چالش های پیش رو سال ۸۹

۳۵) مدیر مسوول مجله تخصصی بوستان مربوط به دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی

شیراز – از آبان ۹۰ تا کنون

۳۶) عضو شورای انتشارات علمی دانشگاه ازاد اسلامی شیراز – از مردادماه ۹۰ تا آبان ۹۱

۳۷) رییس کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه – از مردادماه ۹۰ تا آبان ۹۱

۳۸) رییس و هماهنگ کننده کمیته های برگزاری نمایشگاه ما توانسته ایم (استانداری فارس) اسفندماه ۹۰ _ شیراز

۳۹) عضو کمیته راهبردی فناوری ارتباطات و اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی شیراز – از بهمن ۹۰ تا آبان ۹۱

۴۰) عضو کمیته راهبردی نمایشگاه تبیین خدمات و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک – استان

فارس (بزرگداشت سی امین سالگرد) – اردیبهشت ماه ۹۱

۴۱) عضو کمیسیون فرهنگی – تربیتی کمیته ارتقاء استادان دانشگاه ازاد اسلامی شیراز

– از اسفند ماه ۹۰ تا آبان ماه ۹۱

۴۲) عضو کمیته بهینه سازی و ارتقاء کیفیت و بهره وری دانشگاه ازاد اسلامی شیراز – از مرداد ماه ۹۰ تا آبان ماه ۹۱

۴۳) عضو بسیج استادان دانشگاه ازاد اسلامی شیراز – از آبان ماه ۸۷ تا کنون

۴۴) عضو هیات تحریریه مجله علمی – پژوهشی(وزارت علوم) فیزیولوژی و پرورش میوه های ریز از اسفند

ماه ۹۲ تا کنون

۴۵) مدیر بخش علوم باغبانی و زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از سال ۸۷ تاکنون

۴۶) مدیر عامل موسسه خیریه دانشجویی شهید مهدوی – از اردیبهشت ماه ۹۰ تا کنون

۴۷) کارشناس و مسئول فضای سبز سازمان نقشه برداری کشور – سال ۸۰ الی ۸۵

۴۸) عضو انجمن علوم باغبانی ایران – از سال ۸۴ تا کنون

۴۹) نماینده تام الاختیار برگزاری آزمون سراسری و آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – سال ۸۷

۵۰) رییس هیات مدیره موسسه پویا ذهن برتر از بهمن ماه ۹۲ تا کنون

۵۱) مدیر عامل موسسه کشوری عصر طلایی رشد کودک « عطر ک» از سال ۹۴ تا کنون

۵۲) نماینده و رابط انجمن علوم باغبانی ایران در دانشگاه ازاد اسلامی شیراز – از شهریور ماه ۸۸ تا کنون

۵۳) عضو هیات امنا و عضو هیات مدیره موسسه خیریه مهر کوشان بهار از آذر ماه ۹۲ تا کنون

۵۴) رئیس کمیته فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز – سال ۸۷ تا ۹۰