نوشته‌ها

سفر جناب دکتر زاده باقری به شهرستان استهبان و دیدار با ریاست اموزش و پرورش این شهرستان

بازدید جناب اقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه از شهرستان استهبان و شرکت در جلسه با ریاست اموزش و پرورش این شهرستان بمنظور ایجاد تعامل و حل مسائل نمایندگان این شهرستان صورت گرفت.