نوشته‌ها

جلسه فرزند پروری با سخنرانی جناب دکتر مسعود زاده باقری در بستک

جلسه فرزند پروری با سخنرانی جناب دکتر مسعود زاده باقری در بستک برگزار شد که با استقبال بسیار خوب خانواده های بستکی همراه بود.

بازدید جناب دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک از زیر ساختهای موجود شهر بستک و جناح بمنظور پیاده سازی و اجرای طرح ایمت در مهدهای کودک این شهرستان

جلسه دکتر مسعود زاده باقری با فرماندار محترم شهرستان بستک

جلسه جناب دکتر مسعود زاده باقری با جناب اقای حسینی قتالی فرماندار محترم شهرستان بستک برگزار شد.

در این دیدار فرماندار بستک ضمن اظهار خورسندی از سفر جناب اقای دکتر زاده باقری و هیات همراه به این شهرستان ، بر توسعه سیستم جهانی ایمت در این منطقه تاکید داشتند.

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری با ریاست بهزیستی شهرستان بستک

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری با ریاست بهزیستی شهرستان بستک جناب اقای غنایی بمنظور توسعه سیستم جهانی آی مت در مهدهای کودک تحت نظارت این سازمان و برقراری تعامل بیشتر انجام شد.

دیدار دکتر مسعود زاده باقری با امام جمعه اهل تشیع شهرستان بستک

جناب دکتر مسعود زاده باقری در دیدار با حجه الاسلام والمسلمین قاعدی امام جمعه اهل تشیع شهرستان بستک به گفتگو و تعامل در جهت شکوفایی سیستم جهانی ایمت در این شهرستان پرداختند.

دیدار دکتر مسعود زاده باقری با امام جمعه اهل تسنن شهرستان بستک

جناب دکتر مسعود زاده باقری در دیدار با حاج اقا حسینی نژاد امام جمعه اهل تسنن شهرستان بستک به گفتگو بمنظور توسعه سیستم جهانی آی مت در این منطقه پرداختند.

سفر دکتر مسعود زاده باقری به شهرستان بستک

سفر جناب دکتر مسعود زاده باقری و هیات همراه جهت بازدید از زیر ساختهای موجود شهرستان بستک ، بمنظور پیاده سازی و اجرای سیستم ایمت و همچنین دیدار و گفتگو با مسئولین شهرستان به جهت توسعه سیستم جهانی ایمت در این منطقه انجام گرفته.