نوشته‌ها

تکریم جناب دکتر زاده باقری از اولین پرسنل موسسه عطرک

حضور سرکار خانم سمیرا شکیبایی اولین پرسنل موسسه در شروع طرح پایلوت آیمت ( شیراز ) . ایشان در معرفی سیستم جهانی آیمت نقش تاثیر گذاری داشته و خدمات ارزنده انجام دادند . در این راستا مورد تقدیر و تکریم مدیر عامل موسسه جناب دکتر مسعود زاده باقری قرار گرفت.