نوشته‌ها

عکس یادگاری آخرین جلسه هم اندیشی سال 99

آخرین جلسه هم اندیشی سال ۹۹ با مدیران اجرایی شهر شیراز، کادر اداری دفتر مرکزی، برخی از اساتید و با حضور جناب دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه عطرک برگزار گردید.

در حاشیه این دیدار ضمن شناسایی آسیب های به عمل آمده در سال جاری، سیاست ها و اهداف موسسه در سال پیش رو مورد بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

جلسه هماهنگی جهت شروع کلاسهای مجازی

جلسه هماهنگی جهت شروع کلاسهای مجازی و مسائل آن با حضور جناب دکتر مسعود زاده باقری مورد گفتگو و برسی قرار گرفت

جلسه جناب دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه عطرک با جناب دکتر امیدوار مدیر کل حوزه ریاست استانداری فارس جهت هماهنگی های لازم برای توسعه و پیشرفت موسسه عطرک.