نوشته‌ها

بازدید جناب دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک از زیر ساختهای موجود شهر بستک و جناح بمنظور پیاده سازی و اجرای طرح ایمت در مهدهای کودک این شهرستان

معرفی سیستم جهانی ایمت در تالار فاروق عباسی شهر جناح، توسط جناب دکتر مسعود زاده باقری

جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی ایمت در تالار فاروق عباسی شهر جناح توسط جناب دکتر مسعود زاده باقری و با حضور خطیب جمعه ، رئیس شورای شهر جناح و مدیر اموزش و پرورش این شهر برگزار شد.