نوشته‌ها

جلسه هماهنگی جهت شروع کلاسهای مجازی

جلسه هماهنگی جهت شروع کلاسهای مجازی و مسائل آن با حضور جناب دکتر مسعود زاده باقری مورد گفتگو و برسی قرار گرفت