نوشته‌ها

بازدید جناب دکتر بذرافشان مدیرکل کمیته امداد استان فارس از دفتر مرکزی موسسه عطرک

بازدید جناب دکتر بذرفشان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس و هیات همراه از دفتر مرکزی موسسه عطرک و شرکت در جلسه هم اندیشی  با جناب دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه و جمعی از نمایندگان منتخب شهر شیراز در جهت معرفی سیستم جهانی ایمت، تعامل و همکاریهای دوسویه صورت پذیرفت.