نوشته‌ها

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری و هیات همراه با جناب دکتر کشفی نژاد مدیر کل محترم بهزیستی استان فارس

دیدار جناب دکتر زاده باقری و هیات همراه با جناب دکتر کشفی نژاد مدیر کل محترم بهزیستی استان فارس به مناسبت انتصاب شایسته ایشان.

در این دیدار جناب دکتر زاده باقری ضمن تبیین اهداف سیستم جهانی ایمت، از همکاریهای قبلی اداره بهزیستی با این موسسه در جهت ترویج و معرفی سیستم ایمت در استان فارس تقدیر و تشکر نمودند.