نوشته‌ها

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه و هیات همراه با ورزشکار مردمی جهان پهلوان هادی چوپان قهرمان بدنسازی دنیا که در مسابقات امریکا برای کشور عزیزمان ایران افتخارافرینی نمود.

دیدار جناب آقای دکتر صمد مومن بالله معاون اسبق وزیر و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات با جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک.

دیدار جناب دکتر زاده باقری با جناب مهندس بهرامی نژاد شهردار منطقه ۲ شیراز. در این دیدار جناب آقای آزرمی رئیس بهزیستی شهرستان شیراز نیز اقای دکتر زاده باقری را همراهی مینمودند.

در این دیدار تاکید بر همکاری موسسه عطرک با مجله تخصصی نبات ویژه کودکان سه تا هفت سال جهت معرفی هر چه بیشتر آی مت گردید.

دیدارجناب دکتر مسعود زاده باقری با مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس

دیدارجناب دکتر مسعود زاده باقری با مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس