نوشته‌ها

دیدار جناب دکتر زاده باقری با جناب دکتر زینی وند معاون محترم وزیر آموزش و پرورش

دیدار و گفتگو جناب دکتر زاده باقری  با جناب دکتر زینی وند معاون محترم وزیر آموزش و پرورش در خصوص چگونگی توسعه طرح سی مس در کشور و همچنین رفع موانع توسعه ایمت در کشور صورت پذیرفت. .