نوشته‌ها

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری با جناب دکتر مسعود شفیعی و جناب دکتر منصوریان طبایی

دیدار جناب دکتر مسعود شفیعی جراح چیره دست و فوق تخصص قلب، رییس بیمارستان پیوند اعضای شیراز و همچنین  جناب دکتر منصوریان طبایی مدیر شعب بانک سپه استان فارس با جناب دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه در دفتر مرکزی استان فارس.

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی مرکزی بلوار مدرس

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری و هیات همراه از نمایندگی مرکزی بلوار مدرس و بازدید از روند برگزاری کلاسهای حضوری در این نمایندگی.

در حاشیه این دیدار دکتر زاده باقری با مدرسین سیستم زبان انگلیسی دیدار و گفتگو کرده و قول مساعد در خصوص حل  مشکلات و مسائل مربیان دادند.

دیدار جناب اقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه از سازمان ثبت احوال فارس و جلسه با مدیر کل محترم آن سازمان آقای دکتر انصاری در جهت همکاریهای دوجانبه .

دیدار جناب اقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه از سازمان ثبت احوال فارس و جلسه با مدیر کل محترم آن سازمان آقای دکتر انصاری در جهت همکاریهای دوجانبه .

دیدار جناب دکتر زاده باقری  از  سازمان ثبت احوال فارس
دیدار جناب دکتر زاده باقری  از  سازمان ثبت احوال فارس