نوشته‌ها

پنجمین همایش مدیران اجرایی آی مت استان فارس با حضور جناب دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه عطرک به منظور هم اندیشی و برسی راهکار های موثر در جهت توسعه سیستم آی مت ، پنجشنبه 28 شهریور در مجتمع فرهنگی – رفاهی دانشگاه شیراز برگزار گردید.