نوشته‌ها

بازدید جناب آقای آزرمی ریاست محترم بهزیستی شهرستان شیراز از دفتر مرکزی موسسه عطرک  با حضور جناب دکتر مسعود زاده باقری

جشن پایان دوره نمایندگی مرکزی  آباده با حضور جناب دکتر زاده باقری
جشن پایان دوره نمایندگی مرکزی  آباده با حضور جناب دکتر زاده باقری

دیدار جناب اقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه از سازمان ثبت احوال فارس و جلسه با مدیر کل محترم آن سازمان آقای دکتر انصاری در جهت همکاریهای دوجانبه .

دیدار جناب اقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه از سازمان ثبت احوال فارس و جلسه با مدیر کل محترم آن سازمان آقای دکتر انصاری در جهت همکاریهای دوجانبه .

دیدار جناب دکتر زاده باقری  از  سازمان ثبت احوال فارس
دیدار جناب دکتر زاده باقری  از  سازمان ثبت احوال فارس